Brief Bijlage: reactie (DIE-070/10)15 januari 2010
hoort bij ... E090092 - Commissiemededeling: Europa 2020 'Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' (plus raadpleging)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken