Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief staatssecretaris met toelichting Onderdeel van Kamerstuk 22112, DB (DIE-1254/09)2 oktober 2009
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken