Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief Onderdeel van Kamerstuk 22112, DB (132706.25u)11 september 2009
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties