Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief staatssecretaris met toelichting DIE-901/2009 (CW)3 juli 2009
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken