Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); algemeen overleg TK (667)4 september 2008