Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); algemeen overleg TK (nr. 835)21 mei 2008
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Tweede Kamer