Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (635[1])18 april 2008
hoort bij ... E080035 - Commissiemededeling: Europese Agentschappen - Verdere ontwikkelingen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken