Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche DIE-395/08 (625 fiche 2)18 maart 2008
hoort bij ... E090179 - Mededeling inzake het verslag over de evaluatie en toekomstige ontwikkeling van het FRONTEX-agentschap
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken