Korte aantekeningen vergadering (37698/HM/GH) van 11 september 2007



11 september 2007
hoort bij ... E070004 - Mededeling betreffende de versterking van het Europees Nabuurschapsbeleid
afkomstig van ... Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties