Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); algemeen overleg TK (nr. 746)29 maart 2007
hoort bij ... E070004 - Mededeling betreffende de versterking van het Europees Nabuurschapsbeleid
afkomstig van ... Tweede Kamer