Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (490[1])2 februari 2007
hoort bij ... E070004 - Mededeling betreffende de versterking van het Europees Nabuurschapsbeleid
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken