Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Bijlage 1: advies Raad van State (kamerstuk 22112, V) (DIE-844/06)2 juni 2006