Korte aantekeningen vergadering (36393/N/LA) van 16 mei 2006. .

16 mei 2006
hoort bij ... E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
afkomstig van ... Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat