Korte aantekeningen vergadering (36342 / N/AB) van 25 april 2006. .

25 april 2006
hoort bij ... E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
afkomstig van ... Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat