Verslag van een mondeling overleg (29407, 46)20 april 2006