Korte aantekeningen vergadering (36301 / KvD) van 4 april 2006



. .

4 april 2006
hoort bij ... E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties