Inzake Bureau voor de Grondrechten (Brief aan COSAC voorzitterschap)5 juli 2005
hoort bij ... E090294 - Verordening tot oprichting van een Bureau van de EU voor de grondrechten
E090293 - Mededeling inzake de oprichting bureau voor de grondrechten
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties