Korte aantekeningen vergadering (35404 / KvD) van 7 juni 2005. .

7 juni 2005
hoort bij ... E050047 - Ontwerp Interinstitutioneel Akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties