Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); algemeen overleg TK (nr. 619)10 maart 2005
hoort bij ... E090293 - Mededeling inzake de oprichting bureau voor de grondrechten
afkomstig van ... Tweede Kamer