Paragrafen mbt bureau grondrechten (selectie uit handelingen d.d. 1 februari 2005)1 februari 2005
hoort bij ... E090293 - Mededeling inzake de oprichting bureau voor de grondrechten
afkomstig van ... Eerste Kamer