1 februari 2005
hoort bij ... E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties