Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); 22112, D (II) Reactie op brief inzake oprichting bureau voor grondrechten (DMV/MR-05/011)1 februari 2005
hoort bij ... E090293 - Mededeling inzake de oprichting bureau voor de grondrechten
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken