Korte aantekeningen vergadering (34807/KvD) van 14 december 2004. .

14 december 2004
hoort bij ... E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties