Gewijzigde motie van de leden Van der Laan en Duyvendak (29803, 16)16 november 2004
hoort bij ... E090293 - Mededeling inzake de oprichting bureau voor de grondrechten
afkomstig van ... Tweede Kamer