Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); notitie DIE-576/04 (329 AH)3 november 2004
hoort bij ... E040145 - Mededeling van de Commissie: European Neighbourhood Policy Strategy Paper
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken