Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (329[2])1 juli 2004
hoort bij ... E040145 - Mededeling van de Commissie: European Neighbourhood Policy Strategy Paper
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken