Motie van het lid Dittrich c.s. (29201, 8)2 oktober 2003