Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); motie van het lid Van der Laan c.s. (nr. 279)4 juni 2003