Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); motie van het lid Halsema c.s. (nr. 280)4 juni 2003