Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (211 fiche 8)18 oktober 2001
hoort bij ... E090305 - Kaderbesluit inzake bestrijding van terrorisme
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken