Persoonsgegevens

De Eerste Kamer gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten (bijvoorbeeld als u correspondeert met de Eerste Kamer per brief, email of webformulier) en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing.


Hoe kan ik gebruikmaken van mijn rechten?

De privacywet geeft u een aantal rechten. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens worden al uw rechten duidelijk toegelicht.

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens de Eerste Kamer van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Bij dit verzoek moet u altijd een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs meesturen. Binnen vier weken na ontvangst krijgt u een reactie.

U kunt uw verzoek per post sturen naar:

Eerste Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

betreft: inzage verzoek

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

Of per e-mail naar fg@eerstekamer.nl

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, of te laten verwijderen indien dat wettelijk mogelijk is.


Nationaal Archief

Wanneer u een brief of andere stukken aan de Eerste Kamer stuurt, dan kunnen deze geanonimiseerd bij kamerstukken worden gevoegd. Na 20 jaar worden alle poststukken overgedragen aan het Nationaal Archief, waarbij de inhoud van de poststukken niet worden geanonimiseerd. Hierdoor is het mogelijk dat uw brieven na 20 jaar door derden kunnen worden ingezien. Omdat dit in de Archiefwet is geregeld, kunt u hiertegen geen bezwaar maken.


Gebruikersstatistieken

Onze website maakt gebruik van matomo-software. Matomo telt o.a. de bezochte webpagina’s en levert informatie hierover terug aan de Eerste Kamer. Hierdoor zijn wij beter in staat de website mee te laten groeien met veranderend gebruik. Matomo wordt beheerd door de Eerste Kamer zelf en gebruikt (in deze versie) geen cookies.


Cookie beleid

Onze website maakt geen gebruik van ‘cookies’ of daaraan in de Wet gelijkgestelde middelen.

Als u echter gebruik maakt van links vanuit de website van de Eerste Kamer naar andere websites en -toepassingen dan kan het zijn dat de betreffende websites 'bij binnenkomst' ongevraagd cookies op uw computer plaatsen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als u gebruikt maakt van de rode social media buttons die u vindt in de rubriek "volg de Eerste Kamer" en "delen via".

Moderne browsers hebben vaak een instellingen-menu waar u cookies kunt 'beheren'. U kunt er voor kiezen om geen cookies te accepteren of in te stellen dat alle cookies op uw computer gewist worden zodra u uw browser sluit. Ook zou u kunnen instellen dat u de cookies van de ene website wél accepteert maar die van andere eigenaren niet.


Gegevensverwerkingen tijdens bezoek aan de Eerste Kamer

Vanwege uw en onze veiligheid is het noodzakelijk dat de Eerste Kamer op ieder moment kan nagaan hoeveel personen er in het Kamergebouw aanwezig zijn en wie. Om deze reden kan de Beveiligingsdienst van de Eerste Kamer u vragen om uw legitimatie voordat u het gebouw van de Eerste Kamer mag betreden. De Beveiligingsdienst verwerkt vervolgens uw naam en het tijdstip van binnenkomst en vertrek. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan dat vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Ook bestaat de mogelijkheid dat u in beeld komt van onze beveiligingscamera's.

Verder maakt de Eerste Kamer beeld- en geluidsopnames van plenaire vergaderingen en commissievergaderingen van de Eerste Kamer. Deze vergaderingen zijn openbaar, zijn live te volgen via het internet en kunnen meestal ook worden teruggekeken. Wanneer u er voor kiest om plaats te nemen op de publieke tribune - zowel bij een plenaire vergadering als bij een commissievergadering - bestaat dus de mogelijkheid dat u in beeld komt.