GC -punten op de JBZ-Raadsagenda zijn de agendapunten die in “Gemengd Comité” besproken worden. Dan schuiven ook niet-EU-lidstaten aan: Noorwegen en IJsland in het kader van de toepassing van het Schengenacquis in de landen van de Noordse paspoortunie