Dinsdag 7 februari 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

3.Stikstofproblematiek

Bespreking

4.Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, E)

Bespreking verslag schriftelijk overleg7.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag schriftelijk overleg (28286, T)

Inbreng nader schriftelijk overleg8.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

10.Rondvraag


Korte aantekeningen