36.184

Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag BergermeerDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

De wijziging houdt verband met de ongebruikelijke situatie op de gasmarkt: de zomergasprijs is hoger dan de wintergasprijs. Het bevat de budgettaire verwerking van het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor het verder vullen van gasopslag Bergermeer, zoals aangekondigd in de brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van EZK van 19 augustus 2022 aan de Tweede Kamer over vullen gasopslagen Bergermeer en Norg, en update LNG-installatie en gedoogsituatie (TK 29.023, 339 met bijlagen).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1 herdruk) is op 31 januari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 31 augustus 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 31 augustus, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 augustus 2022.


Documenten

10