35.746

Actualisering diergezondheidsregelsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet dieren op verschillende onderdelen. Aanleiding voor wijziging van de Wet dieren zijn voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen voor de informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte. De voorgestelde wijzigingen hangen samen met het nationale wettelijke kader voor het diergezondheidsbeleid en houden dus niet rechtstreeks verband met de diergezondheidsverordening.

Het wetsvoorstel focust zich met name op inhoudelijke aanpassingen. Zo bevat het voorstel een aantal wijzigingen van de bepalingen over kentekenen en waarschuwingsborden bij een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Daarnaast brengt het wetsvoorstel enkele technische aanpassingen aan in de regels over tegemoetkoming in de schade als gevolg van bestrijdingsmaatregelen. Voorts voorziet dit wetsvoorstel in de vervanging van de in de Wet dieren bij amendement Vestering (35398, 23) doorgevoerde wijziging van artikel 2.1 van de Wet dieren. Die wijziging treedt 1 juli 2024 in werking (Stb. 2023, 203), tenzij het wetsvoorstel voor die tijd wordt aangenomen.

Dit wetsvoorstel hangt samen met het wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398).


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PVV, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, ChristenUnie, DENK, FVD, SGP en JA21.

Tegen: GroenLinks-PvdA, SP, PvdD en Volt.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op dinsdag 21 mei 2024.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de twee ingediende moties vindt plaats op 28 mei 2024.

Op 14 mei 2024 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats voor de commissie LNV over het wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2021

titel

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

70
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten