Dinsdag 24 januari 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Kernenergie

Brief van 9 december 2022 (32645/ 32813, D) en verslag schriftelijk overleg (32645/ 35092, E)

Inbreng schriftelijk overleg9.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

10.Mededelingen en informatie
11.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen