36.252

Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

Deze wijziging hangt samen met regelingen in verband met hoge energieprijzen. Het betreft het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de uitvoerende werkzaamheden van RVO.nl voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven (TEK-regeling) en voor het doen van een storting in de begrotingsreserve BMKB-Groen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 15 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, FVD, SGP, Groep Van Haga, DENK, Volt, BBB, Lid Gündoğan en Fractie Den Haan.

Tegen: SP, JA21, Lid Omtzigt en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 mei 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2022

titel

Tiende incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 december, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 december.


Documenten

50