Dinsdag 27 september 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-FIN

2.Stikstofproblematiek

Bespreking

5.Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag schriftelijk overleg (32813 / 35668, AM)

Inbreng nader schriftelijk overleg

6.Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2022 (35603 / 36094, L)

Bespreking8.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Inbreng nader schriftelijk overleg

10.Rondvraag


Korte aantekeningen