Dinsdag 13 september 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Stikstofproblematiek

Bespreking


4.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Inbreng nader schriftelijk overleg

5.Beleidsinzet biogrondstoffen

Verslag schriftelijk overleg (32813 / 35668, AM)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

8.Mededelingen en informatie


9.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen