Dinsdag 18 januari 2011 15.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)procedure

nadere procedure

bespreking

brief van de minister van VWS van 13 januari 2011 inzake motie EK 31.466, O in reactie op commissiebrief van 27 oktober 2010 (EK 31.466, R)

nadere procedure

bespreking

  • brief (EK 31.736, I) van de minister van VWS van 17 december 2010 over toezegging T0159 Rapportage effecten van het wetsvoorstel en toezegging T01058 interne verkenning

bij

bespreking

briefPDF-document slot-icoon van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (Cbg) van 7 januari 2011 over het wetsvoorstel


Vergaderstukken