T01059

Toezegging Rapportage effecten wetsvoorstel (31.736)De minister zal de Kamer, naar aanleiding van een verzoek van het lid Putters, over de effecten van onderhavig wetsvoorstel rapporteren via de VWS-verzekerden monitor.


Kerngegevens

Nummer T01059
Status voldaan
Datum toezegging 23 juni 2009
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
wanbetalers
zorgverzekeringen
Kamerstukken Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31.736)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, nr. 36, blz. 1647-1671

(...)

Blz. 1654

De heer Putters (PvdA): “Allereerst willen wij het effect van deze wetswijziging op de daling van het aantal wanbetalers graag gerapporteerd krijgen. Wordt met dit wetsvoorstel bereikt wat er mee beoogd wordt?”

(…)

Blz. 1665

Minister Klink: “De effecten van het wetsvoorstel zal ik graag rapporteren via de VWS-verzekerdenmonitor. Uiteraard zullen wij de maatregelen bezien, monitoren en evalueren.”

(…)

Blz. 1669

De heer Putters (PvdA): “Wij danken de minister voor de toezegging dat hij gaat rapporteren of dit tot een afname van het aantal wanbetalers leidt. Daar is het uiteindelijk om te doen, welke route wij ook kiezen. Het moet afnemen en wij willen graag weten of dat gebeurt.”


Brondocumenten


Historie