31.950

Zeven bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen brengenDit voorstel wijzigt een aantal wetten waardoor een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) op het gebied van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden gebracht. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij brief van 31 januari 2008 bij de Staten-Generaal aangegeven waarom deze bestuursorganen onder de werking van deze kaderwet worden gebracht (TK 25.268, nr. 57).

Het gaat om de ZBO's: College voor zorgverzekeringen (CVZ), College ter beoordeling van geneesmiddelen (Cbg), Centrale commissie voor medische-wetenschappelijk onderzoek (CCMO), Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Registratiecommissies medische beroepen en het ZorgOnderzoek Nederland (ZON).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.950, A) is op 14 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2009

titel

Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

17