31.466

Elektronisch patiëntendossierDit wetsvoorstel voegt aan de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg de randvoorwaarden toe voor een veilige en zorgvuldige invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Door het landelijk EPD zijn bepaalde medische gegevens van een patiënt altijd beschikbaar en hoeven de gegevens maar één keer ingevoerd te worden en kunnen ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners de actuele gegevens van een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg verbeteren.

Met dit voorstel worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP beheert de landelijke verwijsindex voor alle elektronische gegevensuitwisseling voor het EPD. Deze index bevat een overzicht van alle zorgaanbieders die een behandelrelatie met een patiënt hebben. Hierdoor kunnen de medische gegevens door de ene zorgaanbieder opgevraagd worden bij de andere. Het EPD bevat zelf geen medische gegevens, maar alleen een reeks verwijzingen naar de digitale dossiers waarin deze gegevens staan. De patiënt krijgt zelf ook inzage in zijn gegevens. Het wetsvoorstel is een soort kaderwet. De specifieke voorwaarden worden uitgewerkt in lagere regelgeving.

Als dit wetsvoorstel door de Staten-Generaal wordt aanvaard zoals het bij de Tweede Kamer is ingediend, zal de titel van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg voortaan luiden: Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.466, A) is op 19 februari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2011 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen verworpen.

De motie-Tan (PvdA) c.s. over het beëindigen van de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, X) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA stemden voor. De gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet voldoen van regionale elektronische patiëntendossiers aan eisen in wetgeving (EK 31.466, Y) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdD, SP, PvdA en GroenLinks stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2008

titel

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan alsmede voor verschillende vormen van zorg en categorieën van cliënten, zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

118
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten