34.655

EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815.

Meer informatie is te vinden in het E-dossier E160052.


Kerngegevens

begonnen

27 januari 2017

titel

EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

schriftelijke voorbereiding


Documenten