Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- Rondvraag

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over de vernietiging van de Dataretentierichtlijn (2006/24/EG), besluit de commissie een brief te sturen aan de staatssecretaris van V&J over de wet bewaarplicht telecommunicatiegevens (Stb 2009, 333). Het lid Franken (CDA) zal daartoe inbreng leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren