33.696

EU-mededeling: de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering COM(2013)216In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de voorgestelde Europese strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering.

Zie voor meer informatie ook dossier E130024 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

9 juli 2013

Documenten

1