33.048

EU-voorstel: Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding COM(2011)326In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding.

Zie voor meer informatie ook dossier E110029 op de Europapoort


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

27 september 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten

6