Eerste Kamer ontvangt delegatie Franse SenaatOp dinsdag 19 april ontvangen leden van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer een delegatie van de Franse Senaat. Het gezelschap bestaat uit zeven leden van de Franse Senaatscommissie voor Financiën. De senatoren van beide landen zullen inzichten uitwisselen over het gemeenschappelijk economisch beleid van de Europese Unie. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de onlangs gemaakte afspraken over coördinatie tussen de EU-lidstaten van hun economisch beleid (zogenaamde economic governance), evenals de begrotingsdiscipline van de lidstaten. Tevens zal worden gesproken over onderlinge afstemming van beslastingheffing in de EU. Recentelijk heeft de Europese Commissie in dat kader een voorstel gepubliceerd voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Deze onderwerpen worden door de Hogerhuizen van beide landen met aandacht gevolgd.

Het bezoek vindt plaats op initiatief van de Franse Senaatscommissie. Het overleg tussen de Fransen en Nederlandse senatoren moet worden gezien in het licht van een toenemende uitwisseling tussen de parlementen van de EU-landen. Een tijdige afstemming van standpunten tussen parlementsleden van verschillende lidstaten kan de invloed op het Europees beleid vergroten.


Deel dit item: