Werkbezoek in teken van financieel-economische situatie en het buitenlands beleid van de Europese UnieTer voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen, die op 19 april aanstaande plaats zullen vinden, heeft een delegatie van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties, Financiën, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en de JBZ-raad op 20 en 21 maart 2011 een werkbezoek aan Brussel gebracht. De delegatie bestond uit dertien senatoren onder leiding van mevrouw Strik, voorzitter commissie Europese Samenwerkingsorganisaties.

De centrale thema's van de gesprekken waren de financieel-economische situatie van de Europese Unie en het buitenlands beleid van de EU. Het werkbezoek startte met een ontmoeting met de heer de Bruijn, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, waarbij onder andere gesproken werd over de huidige staat van de Europese Unie en de begroting van de EU. De volgende dag werd gesproken met de heer Vimont, secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), over de werkwijze en uitdagingen van het recentelijk opgerichte EDEO. Hierna wisselden de senatoren van gedachten met de heer Boogert, lid van het kabinet van Eurocommissaris Füle van Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid, en spraken onder andere over het Europese beleid ten aanzien van de Westelijke Balkan en naburige landen in het Middellandse zeegebied. Tijdens het daarop volgende gesprek met mevrouw Malmström, Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken, werd nader ingegaan op de migratie en asielproblematiek in de EU en het Europese dataprotectiebeleid. Mevrouw Malmström benadrukte het belang van een migratiebeleid dat zowel efficiënt is als aandacht heeft voor de bescherming van de migrant. De heer van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, gaf tijdens het volgende gesprek weer hoe de EU gereageerd had op de economische crisis en wees op de belangrijke balans tussen de individuele en collectieve verantwoordelijkheid van de lidstaten van de EU. Hij benadrukte de noodzaak van financiële herstructurering, maar onderstreepte dat dit tijd kost.

De senatoren hadden een werklunch met Nederlandse Europarlementariërs. Een van de gespreksonderwerpen was de financieel-economische situatie van de EU. Daarbij was bijzondere aandacht voor de rol van het Europees Parlement. Vervolgens hadden de senatoren een ontmoeting met leden van de speciale commissie Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen (SURE-commissie) van het Europees Parlement. Tijdens dit gesprek schetste mevrouw Haug, voorzitter van de SURE-commissie, de doelstellingen en werkwijze van de commissie en spraken de senatoren over de mogelijke instrumenten voor het implementeren van Europa 2020. Nadere verdieping van het thema van de financieel-economische situatie van de EU kwam aan bod tijdens het gesprek met de heer Pisani-Ferry en de heer Sapir, directeur en onderzoeker van de denktank Bruegel. Het hoofdthema van dit gesprek was de economische crisis en er werd van gedachten gewisseld over mogelijke antwoorden op de crisis. De dag werd afgesloten met een gesprek met de heer Lewandowski, Eurocommissaris van Financiële Programmering en Begroting. Tijdens het gesprek stonden de onderhandelingen over het budget van de EU centraal. De heer Lewandowski benadrukte de noodzaak van transparantere Europese financiële regulering.


Deel dit item: