Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en autorisatie (wordt gepubliceerd onder 34.646)
titel brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en autorisatie (wordt gepubliceerd onder 34.646)
datum 14-02-2017
soort EK

Download dit document